VNE

 

Emaille is wat hen bindt

VERENIGING VAN NEDERLAND­SE EMAILLEURS

De Vereniging van Nederlandse Emailleurs (“VNE”) is een landelijke vereniging die is opgericht in 1983. De VNE bestaat uit een zeer uiteenlopend gezelschap van leden zoals: beroepskunstenaars, edelsmeden en amateurs.

 

Het doel van de VNE is het bevorderen van het emailleren als kunstvorm.
Om dit te bereiken biedt de VNE haar leden de mogelijkheid tot het uitdiepen van hun interesse in de emailleerkunst door middel van:

  • presentatie van eigen werk in de fotogalerie van de VNE-website;
  • deelname aan workshops;
  • het uitwisselen van (vak-) kennis op bijeenkomsten;
  • deelname aan VNE-exposities;
  • stimulans tot deelname aan nationale- en internationale evenementen.

De VNE onderhoudt contacten met zowel individuele internationale emailleurs als met internationale verenigingen van emailleurs.

De VNE organiseert diverse workshops emailleren. Daarnaast stimuleert de VNE haar leden om deel te nemen aan andere binnen- en buitenlandse workshops en cursussen, zie workshop agenda op de VNE-website (tevens aankondiging via de Nieuwsbrief).

Exposities
Jaarlijks wordt tenminste één gezamenlijke expositie voor leden van de VNE georganiseerd. De VNE streeft ernaar om deze exposities van een zo hoog mogelijk niveau te laten zijn. De individuele werkstukken moeten dan ook zowel qua ontwerp als uitvoering van goede kwaliteit zijn.

Informatie
Nieuwsbrief 
Voor alle leden, vrienden van de VNE (donateurs) en een aantal adverteerders en buitenlandse zusterverenigingen wordt een Nieuwsbrief uitgegeven (uitgave 4x per jaar).
Hierin staan – naast bestuurs-mededelingen (verslagen van onder andere vergaderingen) – ook door leden aangeleverde boekbesprekingen, verslagen van workshops & tentoonstellingen en diverse tips & tricks met betrekking tot emailleren.

VNE-vakblad ‘Emaille’
Het VNE-vakblad ‘Emaille’ (uitgave 1x per jaar) is een in kleur gedrukt blad met een specifiek thema. Leden van de vereniging ontvangen dit vakblad.

Website
Verder vindt u veel informatie betreffende de VNE en haar activiteiten op deze VNE-website.

Bestuur en Commissies
Informatie over de samenstelling van het bestuur en de diverse commissies vindt u op de contactpagina.

Lidmaatschap / Contributie Leden € 80,- per jaar
Vriend van de VNE, vanaf € 30,- per jaar

Een ledenlijst is alleen voor leden van de Vereniging van Nederlandse Emailleurs toegankelijk.

Ja, ik word lid van de VNE
Als u lid of vriend wilt worden van de VNE kunt u zich hier aanmelden. Het Huishoudelijk Reglement welke van toepassing is op de VNE, kunt u hier inzien. De statuten van de VNE kunt u hier inzien.